Minos och dotter Tiah på aussieläger 2007.
Foto: S.Skoglund