Spårläger, aussieklubben juni 2004.
Foto: C.Svensson