Minos och Chickie i bakgrunden dec 08. Foto: S.Broberg