Minos, Joel och Chickie 22/12-08. Foto. S. Broberg