Minos och kullbror Bonzo 5 månader gamla.
Foto:P.Forkman