Lek vid spårslut läger 2007.
Foto. Jonas Mårtensson