Minos "plirar i solen" våren 2008.
Foto. Marie Bertilsson