Passage slädgubbe "den gubben gick jag inte på"!
Foto:Birgitta Andén