Spårpåsläpp Mullsjö sommaren 2004
Foto: Charlotte Svensson