Minos på lydnadsträning hos uppfödaren sommaren 2005.