Blue Wingfires Icebabe "Ice" mamma till kull3.
Foto. Lillian Holmer