Lizzy och Minos testar banan våren 2008.
Foto:Birgitta Andén