Ragatavarning

😲 Jag har tänkt på politik utifrån Olof Palmes ord : "Politik är att vilja ". Idag vet jag inte, om jag längre tror på politikens vilja till jämlikhet och solidaritet, eftersom politikernas vardag idag är helt annorlunda, än den var den tiden, när LOs ordförande Gunnar Nilsson åkte samma pendeltåg, som jag och hans hustru jobbade på samma skola som jag, som kanslist. Eller när jag sprang på Anna Greta Leijon i Kallhäll, där hon bodde i ett höghus och var aktiv i samma s-förening.

 

    Visst hade vi olika åsikter om saker och ting, men vi hade i alla fall en känsla av att vi egentligen ville samma sak. Jag ställde då gärna upp som lokal valledare och var aktiv i både s- förening och kvinnoklubb, därför jag trodde att jag kunde påverka. Jag var en av Sveriges yngsta nämdemän i Sollentuna Färentuna Tingsrätt, där jag dömde i ungdomsmål. En väldigt nyttig uppgift, som förtroendevald. Jag tyckte att det var meningsfullt med politik och kämpa för barnomsorg och föräldrapenning. Jag läste en kurs i samhällsplanering på Uppsala Universitet tillsammans med Inger Ärlemalm för att vi ville ha en bättre bostadspolitik i Järfälla. Resultatet blev kanske inte så bra som vi ville, men vi försökte i alla fall och folk visste vad vi ville.

 

    Problemet idag är, att jag egentligen inte vet vad socialdemokratin vill. Varken på kommunal eller riksnivå. Vill de verkligen ha jämlikhet, när de samtidigt sänker skatten för de rikaste i vårt samhälle ? Vill de verkligen, att bostaden ska vara en social rättighet, när de lokalt här i Skellefteå bryr sig mera om Northvolts tillgång på bostäder, än att upprätta ett riktigt bostadsförsörjningsprogram med en vettig förmedling för alla innevånare inklusive pensionärer i vår kommun ?

 

   Vill vi verkligen ha en bra kommunal skola, när vi samtidigt låter Engelska skolan med sitt hemlighetsmakeri om både hyra och betyg får etablera sig och göra vinst på skattebetalarnas pengar ?

   

      Vill s verkligen lyssna på den sk. rörelsen, när en motion från moderaterna i fullmäktige är viktigare att tillmötesgå, än att besvara en motion från de egna leden ? Flera gånger har jag upplevt, att de sk. gräsrötternas politiska vilja bara försvinner på vägen, medan frågan helt plötsligt blir aktuell, när någon annan tar upp den än s- föreningarna i kommunen. Hur har det blivit så ?

 

    Centralt kan jag förstå det. Här har partiet smält ihop med makten. Partiets kansli och partiombudsmämmen har försvunnit. Nu anställer man kommunikatörer i kanslihuset istället, som ska kommunicera ut ett formulerat budskap, som passar den regeringskonstellation man vill ha. Samma sak har hänt i kommunerna. Här har antalet kommunikatörer ökat lavinartat, samtidigt, som föreningsaktiviteten har minskat i motsvarande grad. Tacka fanken för det ! Hur intressant är det att jobba politiskt , när man upplever att man saknar inflytande ?

 

   Den enda gång partimedlemmarna förväntas vara aktiva är som valmaskiner, vilket nu kan vara svårt, eftersom vi vet att det numera är viktigare att driva ett budskap, som attraherar centerpartister och liberaler, än de egna partimedlemmarna. Som statsvetare är jag uppriktigt bekymrad över den utveckling, som vi har fått. Vart är vi på väg ? Mot en amerikansk privatisering,taktisering och polarisering ? Ojämlika samhällen är aldrig bra för någon, inte ens för de,som  tror att de tjänar på det. Detta har forskningen tom visat.   

   I många år har jag undrat över, varför privatiseringar inom stat, regioner och kommuner är så populära. Visserligen är det svårt att få fram politiker, men ändå ? Jo mindre man kan vara med och påverka, ju ointressantare blir politiken. I vissa förvaltningar, ingen nämd, finns den traditionen att politikerna inte ska lägga sig i verksamheten ????

 

   Hur ska de då göra, när det vill förändra någonting, som inte alla verkar bra utifrån deras partis synvinkel ? Är området tex. äldreomsorgen privatiserad kan man ju ta tillbaka och starta om den eller förhandla om avtalet tex. Så trodde d,å jag att det borde fungera eller...annars kan det ju vara bekvämt för politikerna att hänvisa till att frågan inte kan påverkas av dem eftersom ett privat sköter frågan.

 

   Nu är det inte så lätt att granska ett privat företag, då offentlighetsprincipen inte gäller och äldreomsoren eller skolan har blivit en affärshemlighet. Enligt min uppfattning hotas demokratin på detta sätt och vi glider sakta in i TRUMPs tankemönster. Allt kan köpas och säljas fört pengar, även människors väl och ve ! 

     Läste häromdagen om den digitala katten på ett äldreboende, som alla tyckte var så bra eller i alla fall var det jornalistens uppfattning. Ingen frågande faster Magda. Jag är inte säker, att faster Agda, som har haft en riktig katt tycker samma sak. Det finns två saker som politikerna har fått inprogramerade i sina hjärnor, det är minska på administrationen och digitalisera.

 

      När det gäller den sk. administrationen, som mest sköts av kvinnor finns det inte så mycket att ta längre, då koncentrerar man sig istället på själva vården , som är alldeles för kostnadskrävande, när man vill ha en större privat konsumtion och ökade vinster i stället.

 

    Visserligen har man sparat 6 % på den offentliga sektorn de senaste 30 åren, men i budgeten kallas allt satsningar tom skattesänkningar, som drar undan pengarna för vård, skola och omsorg. Samma sak gäller RUT och ROT. Historiskt stora satsningar i budgeten visar sig vara historiskt stora skattesänkningar, som våra barn ocn barnbarn ska betala av för att vi ska kunna konsumera och förstöra vårt klimat ännu mera.

 

     Nästa förbättring och effektivisering är vårdroboten ALGOTT 1 som städar, lagar mat och matar oss gamlingar. ALGOTT 2 är lite högre i rang, han delar medicin, gör omläggningar och anmäler oss för destruktion och slutförvar.

 

   Spindeln i nätet eller i korgen är vårdkatten MISSAN som egentligen inte är en katt , utan den som övervakar hela vårdkedjan med sina elektroniska ögon och rapporterar avvikelser som tex. rymningsförsök, matvägran eller vredesutbrott till den centrala vård data centralen, som då får åtgärda det hela med sina automatiska chefsrobotar. Då slipper man använda soffor för att hålla dörrarna stängda.

 

 Resultatet av automatiseringen bedöms av politikerna, som mycket lyckade och effektiva och nästa steg är att införa lärarrobotar på skolorna och förskollorna samt robotisera all offentligverksamhet och överföra vinsterna i privat regi.

   Sex månader efter att coronaviruset klassades som en pandemi släpper Oxfam en rapport, som visar att förtag förvärrat det ekonomiska läget i världen genom att dela ut stora vinster till aktieägarna, samtidigt ,som de anställda förlorart sitt jobb.

 

400 miloner jobb har försvunnit i corona crisen och en halv miljard människor riskerar, att hamna i fattigdom. Samtidigt har de 100 största vinnarna på aktiemarknaden ökat sitt marknadsvärde med över 3000 miljarder dollar ( drygt 26 000 miljarder svenska kronor ).

 

  Oxfam skriver i sin rapport att Jeff Bezos, världens rikaste man skulle kunna betala var och en av Amazons 876000 anställda en engångsbonus på 105 000 dollar ( drygt 900 000 kronor) idag och fortfarande vara lika rik, som han var i början av pandemin. Denne fantastiske man ??? har nu inbjudits att etablera sitt företag Amazon i Eskiltuna av ett något blåögt socialdemokratiskt kommunalråd.

 

   Oxfam föreslår därför en coividskatt på pandemivinster för att omfördela pengar från de rikaste till de arbetare som drabbats hårdast av pandemin. En coividskatt istället för skattesänkningar hade varit ett bra förslag i den nuvarande jämlikhetsutredningen ! 

Visst är det  konstigt, att så fort det pratas om klimatet ska vi ,som privatpersoner skambeläggas. Vi som bor i glesbygd ska bestraffas för att vi måste köra bil, vi får betala dyrt för våra utsläpp, medan de stora bovarna inom industrin, som tillverkar helt värdelösa miljöfarliga varor kommer ostraffat undan. För att inte tala om de allt större städerna, som hotar grundvatten -försörjningen och är livsfarliga vid pandemier. Någonting som vi nu har fått erfarenhet av.

 

    Det är de fakto industrin, som står för huvuddelen av alla miljöfarliga utsläpp eller också producerar de miljöfarliga varor, som tex. plastpåsar, konstgjorda plastbambumöbler eller konstgräsplaner eller andra helt onödiga varor, bara för att de tjänar bäst på det.

 

   Trots detta görs miljöförstöringen till en privat, individuell fråga av alla politiker, som faktiskt borde veta bättre. Ta istället ansvaret för kollektiva politiska lösningar, som ger något resultat ! Vad ska vi annars ha demokratin till ? Just nu fungerar den inte varken, när det gäller den viktiga frågan, om hur vi ska få ordning på våra utsläpp eller hur vi ska fördela de tillgångar vi har så, att inte ojämlikheten blir större och större.

 

    Vad ska vi ha politiken och politikerna till, som inte vågar ta ett enda kollektivt vettigt beslut, som gör gott för många och inte bara göra populära åtgärder, som skattesänkningar för en del eller hetsa mot invandrare eller skrika på mera poliser, större fängelser och högre straff ?

 

    Jag blir beklämd, när jag hör på de politiska debatterna idag, nivån är verkligen på bottennivå ! Tror politikerna att alla väljare är högerextremister eller ultraliberala individualister numera ? Har politikerna själva tappat tron på ett sammanhållet och jämlikt samhälle för alla ?

Senaste kommentarer

29.06 | 21:01

Man gör det med pennan, som mor Helena sa.

...
29.06 | 08:34

Bra skrivet syrran!

...
19.05 | 21:25

Finns på www.facebook.com/anncharlotte.olsson.92 och på Messenger på m.me/anncharlotte.olsson.92

...
19.05 | 21:23

Mycket troligt att de var kusiner! Åh, jag skulle bli oerhört glad om du kunde berätta lite om Jonas och Hanna! Jag har ju aldrig träffat dem.

...
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS