Kvarnrismor ryter till

Arbetsköpare istället för arbetsgivare
arbetssäljare istället för arbetstagare
mervärde istället för vinst
solidaritet och jämlikhet istället för egoism och ojämlikhet
högre lön till arbetssäljare i den gemensamma sektorn
transfereringar till de sämst ställda
istället för jobbskatteavdrag till de som redan har
försäkringssystem istället för bidragssystem

varför vågar man inte
vara långsiktig i pensionsfrågan
behålla pensionsåldern eller sänka den
öka pensionssystemets finansiering
genom produktionsskatt, fastighetsskatt
förmögenhetsskatt och arvsskatt
skatter som inte kan fly utomlands

varför vågar man inte
och öka lönerna
och minska vinsterna
som göms undan i skatteparadis


då skulle vårdbiträden
undersköterskor och lärare
som jobbat i hela sitt liv
i vår gemensamma sektor
och i underbetalda servicejobb
slippa bli fattigpensionärer
av Else-Marie Vikström

GalenJag tror knappt mina öron, när Annika Strandell framställer en höjning av pensionsåldern till 64 år och " rätten att arbeta till 68 år" som en stor social reform, istället för att göra någonting åt underfinansieringen i pensionssystemet och kvinnornas extremt dåliga pensionsvillkor. Inte ett ljud om produktionsskatt, sänkning av jobbskatteavdraget eller införande av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt för att förbättre underfinansieringen i pensionssystemet. Vissa företag tar ut etableringsstöd, som tex facebook i Luleå, men betalar knappt någon skatt. Andra företag ökar sina vinster med hjälp av mekanisering och robotar, som är helt skattefria. 

 

     Var tog pratet om kortare arbetsdag och mindre arbete genom mekanisering och modernisering vägen i vårt moderna samhälle ? Vart tog diskussionen om bostaden, som en social rättighet plus jämlikhet, demokrati och jämställdhet vägen ? Vart tog diskussionen om hur vi tar hand om våra barn och gamla vägen ? Visionen om det framtida samhället som en trevlig och lycklig plats för alla verkar helt ha försvunnit. Istället är det marknaden, som ska styra helt och hållet, tom våra pensioner ändå in i döden. Med den inställningen kan vi lika gärna vara utan politikerna, eftersom det i alla fall är marknaden och närinslivet, som styr.

 

   Att premiepensionesystemet inte går att fasa ut är ren och skär lögn. Gick det att införa, så går det också att avskaffa. De socialdemokratiska ministrarna verkar lida av ren och skär tankeunderskott, när det gäller allt utom sina egna villkor. En skärpning är i högsta grad önskvärd,hur mycket tänker man spela sverigedemokraterna i händerna ? Överenskommelsen i pensionsfrågan är verkligen ett önskeläge för dem inför valet. Så vill väl ingen ha det eller ?

 

Kvarnrismor 

 

  I vår familj har vi i många år undrat över , vart alla pengar i Sverige tar vägen med tanke på de övervinster på upptill 15-20 %, som företagen gör i stort sett varje år. Erik Sandberg har i sin bok Jakten på den försvunna skatten en väldigt logisk förklaring.

 

 Att vårt pensionssystem och vår värlfärdssystem är underfinansierade är helt klart. Det privata skuldberget växer dessutom rekordartat, istället för att tjäna ihop till våra bostäder och vår välfärd, så måste vi låna till dem. Följden att detta är att bankerna täljer guld med täljkniv.

 

 

     Politikerna som åstadkommit detta genom att hålla tillbaka lönerna, sedan de tillsammans med LO gjorde en överenskommelse med arbetsgivarna på 80 talet med Fält i spetsen verkar helt oförmögna, att förstå eller hantera den situation, som de så naivt försatt sig i. Att företagens vinster inte återinvesteras i Sverige plus att lönerna sänkts har nu försigått i över 30 år. Tacka fasen för att det börjar märkas i samhället med segregation, social misär och nyfattigdom. Däremot blomstrar skatteparadisens banker.

 

 

    Detta är inte det samhälle med segregation och en framväxande främlingsfientlighet, som socialdemokratin drömde om, utan ekonomisk jämlikhet och bostaden, som en social rättighet. Politik är att vilja motarbeta kapitalets härjningar, kanske dags att börja nu innan det är för sent. Några årgärder skulle vara en bit på vägen:

 

1. förstatliga bankerna- ta tillbaka makten över penningpolitiken

2. avskaffa jobbskatteavdragen

3. inför produktionsskatt och fastighetsskatt

4 rätta till pensionsystemet, med en vettig finansiering, så att även kvinnorna får en anständig pension.

 

Dessa förslag är en bit på vägen. Visserligen är vi 70 åringar underrepresenterade i riksdagen, men även dagens 40 åringar kommer att behöva pension en dag. Kanske dags att börja reflektera över den sk. välfärdsmodellen vi har och hur den ska finansieras i fortsättningen.

Ps pengarna finns, men på fel ställen, där de inte gör någon nytta för oss, som arbetat ihop dem.

 

Kvarnrismor

 

Att vara kvinna
är att vara förtryckt
ekonomiskt
socialt
och kulturellt

det har jag vetat
länge
redan före
me too

nu återstår
att se
vad vi gör åt det ?
varför inte organisera sig
på riktigt ?
av Else-Marie Vikström
Fattigdom, tiggeri
människohandel
nu 2017
jag vill inte tro
att det är sant

bostadsområden med dödsskjutningar
våld och laglöshet
segregation
nu 2017
jag vill inte tro
att det är sant

svart arbetskraft
korrupta politiker
politiker
som diskriminerar
icke lönsamma
gamla, sjuka
och arbetslösa
nu 2017
jag vill inte tro
det är sant

bostadsbrist, trångboddhet
vägglöss
fattiga och arbetslösa
nu 2017
jag vet nu
att det är sant
det påminner mig
om min ungdomstid i Stockholm
på 70 talet

politiker i 30 årsåldern
som nu sitter i riksdagen
med sin historielöshet
förstår inte vart vi är på väg
med sin övertro på marknaden
och sin egen egoism

hur vore det
om flera äldre kunde bli representerade
i vår riksdag ?
kanske dags
att lära av historien
innan det är för sent
av Else-Marie Vikström