Ragatavarning

Jag skulle vilja hävda, att en avpolitisering av politiken är direkt skadlig för demokratin. Jag säger som Palme: Politik är att vilja, inte att förhandla i grupper, som respektive  partiapparat inte har inflytande över.Ex. på detta är Dö och 73 punktsprogrammet eller det nuvarande pensionssystemet, där pensionärerna,sjuka och arbetslösa får ta hela risken vid ekonomiska kriser.

 

    Någonting, som de fått göra de senaste 30 åren.  Ingen solidaritet och jämlikhet här inte ! Varför undrar du, det är väl bra att partierna är överens i svåra frågor och inte " käbblar", utan, att blanda in väljarna. Jo, det ska jag tala om:

 

För det första: blir det helt meningslöst att vara aktiv i eller att rösta på ett parti, som gjort sig oberoende av sina partimedlemmar. Partimedlemmarna anses bara användbara vid val, som valmaskiner, deras möjlighet, att påverka politiken försvinner.

 

För det andra: Risken för korruption och vanskötsel i olika myndigheter ökar.

 

För det tredje: När många människor anser sig förbigångna, växer kriminalitet, extremism och högerpopulism. Exempel på detta är diskrimineringen av befolkningen i 70 talets höghusområden, som inga partier idag är särskilt intresserade av, annat än när det gäller att privatisera och sälja ut husen, istället för att rusta upp. Eller att lägga ner ungdomsgårdar, skolor och vårdcentraler i glesbygd och förorter,som är lönsammare i privat regi i centrala Stockholm eller att lägga ner stökiga skolor, istället för att satsapengar på dem, utan att något parti protesterar.  

 

   Det sorgigaste exemplet av alla är Sverigedemokraterna,vars livsluft är människornas missnöje, de växer så det knakar precis,som det nazistiska partiet gjorde i Tyskland på 30 talet. Känner man sig maktlös och förbigången, ja då söker man sig till extremism eller kriminalitet. Detta finns det vetenskapliga belägg för.

 

 

     Det senaste exemplet är situationen i Libanon, där olika grupper delat upp samhället mellan sig, utan inflytande från folket i val. Detta gör att det fullständigt avpolitiserade landet missköts genom, att alla skor sig på samhällets institutioner, utan att människorna i gemen har något inflytande genom, att gå till valurnorna. Politikerna har gjort sig oberoende av sina väljare och gett sig själva previlegier, som ingen annan har.

 

  Detsamma har sker gradvis i Sverige, där politikernas arvoden de senaste 21 åren har ökat 140 % jämfört med den högst betalda ATP pensionären. Det nya pensionssystemet är ännu sämre. Dessa pensionäre får dessutom fått en höjd pensionsålder, trots att robotarna för länge sedan då tagit över deras jobb, utan att företagern betalar någon skatt. Inte ens i det gamla ATP systemet gällde  "raka rör", som aldrig varit rakt, möjligen mindre orättvist mot just kvinnorna, än nu. Höjd garantipension och bostadsbidrag ( för kvinnor i huvudsak sägs det ) är ett spel för galleriet, det påverkar inte pensionssystemet alls, eftersom de pengarna finasieras via  skatten.Det borde PRO och STP tänkt på ! 

 

     Det handlar om ett inkomstprövat bidrag,( som annars är så föraktat ) inte om den pensioner, som kvinor förvärvat under ett 40 år långt arbetsliv i privat eller offentlig tjänst. Detta skapar misstroende mot politiker, demokratin och alla samhällsinstitutioner.

 

 

  Libanons väg är lätt att gå, om man avpolitiserar viktiga frågor och kommer överens i hemliga förhandlingar i slutna grupper,utan att respektive partiers partimedlemmar har något inflytande. Grupp medlemmarna blir på detta sätt mera lojala mot gruppen och experterna , än mot medlemmarna i sina partier, som röstat på dem.

    Detta gör att de försvarar, även dåliga beslut till döds. Detta har hänt i vår senaste sk. "stabila" pensionsuppgörels, som är mera ostabil och oförutsägbar, än det gamla ATP systemet och vars enda uppgift verkar vara att intuta i alla " att arbete ger fihet på ålderdomen ",bara du arbetar heltid i 40 år i ditt anletes svett , oavsett om det finns jobb eller inte och till på köpet måste du bli aktiespekulant, trots att de flesta inte vill bli det.

 

      Systemet med att pensionärena ska ta hela den ekonomiska risken vid lågkonjunktur är orimligt. Avskaffa detta, nu vet vi att systemet inte fungerar ! Istället för broms, ge alla pensionärer en rimlig pension, som alla kan leva på ! 

    Det finns många spännande statsvetenskapliga och kommunala frågor, att fundera över i dessa coronatider om man, som jag är en politiskt nörd med tid att läsa och fundera. I min kommun finns 14 nämder, men över 40 bolag. Hur går det ihop med våra krav på transpanans och inflytande, som kommuninnevånare. Jag bara undrar....forts. följer...

      En etisk kod bättre än vinstförbud ansåg Socialdemokraterna i Stockholms län för ett tag sedan. Skälet ansågs vara , att privatiseringen lett till förnyelse av den Offentliga sektorn genom nya arbetssätt, effektivare organisationer och en högre kvalitet i tjänsterna. Var någonstans finns det belagt ? Inte i forskningen i alla fall, eftersom begreppet kvalite inte går att objektivt mäta. Däremot finna det belagt att oskäliga vinster tagits ut, personal skurits ner ( 12-14 000 arbetstillfällen )  och en oönskad segregering har uppstått genom privatiseringarna och jobbskatteavdragen.

 

   Här upprepas den "marknadsmässiga ursäkten" för att få tjäna pengar på mellanmänskliga aktiviteter av stora multinationella och nationella företag utan någon som helst risk. När den yttersta avsikten är vinst, får behoven stå tillbaka. Vinsten var 300 miljarder förra året.

 

        Idag finns inga som helst bevis på att privatiseringarna har förbättrat verksamheten i vår gemensamma sektor. I stället har det lett till en snedvridning, då tjänsterna i välfärdssektorn har blivit efterfrågebaserade istället för behovsbaserade. ( samma sak gäller byggandet av bostäder ), som sköts av marknaden ) Vårdcentraler och skolor placeras, där vinsten och efterfrågan är störst. Behoven blir sekundära. Coronans härjningar i förorterna ett tecken på detta. Hur väl stämmer det med socialdemokratisk välfärds och jämlikhetspolitik ? Den svenska modellen är snart ett minne blott.

 

      Låt mig påminna om de företag, som idag har eller haft etiska koder, vilket inte hindrat dem från att exploatera och utnyttja billig arbetskraft eller plundra råvarutillgångar i fattiga länder för att kunna ta ut oskäliga vinster. Dessa exempel finns mitt ibland oss. Hennes och Mauritz, Ikea, Lundin Oil, och Carema care. Code of Conduct finns även i hästsporten , vilket inte hindrar ryttare och kuskar från att otillåtet aga , droga och medicinera hästar , så att de presterar mera än de orkar. Resonemanget om etisk kod och kvalite är inte relevant i frågan om mellanmänskliga aktiviteter i kombination med marknadslösningar.Vinsten och aktieutdelningen går alltid före allt annat.

 

        En mänsklig rättvis och solidarisk politik med vinstförbud eller avskaffade statsbidrag är den lösning, som vår offentliga sektor skulle behöva. Inte någonting så lite förpliktigande och apolitiskt , som en etisk kod. De borgerliga partierna gör allt för att avpolitisera vårt samhälle med sina marknadslösningar, kundresonemang, varumärken och etiska koder. Vad socialdemokratin bör göra är att forma en politik utifrån en politisk ideologi värd, att kallas socialdemokratisk !

 

 

 

 

    Tja, det beror nog på vem du är, vad du tycker om detta. Är du företagare,som tillverkar någonting tex.lägenheter, ja då är lägenheten en vara, som värderas i pengar på en marknad.Du som köper den är kunden.

 

    Är du byggnadsarbetare, ja då är arbete, någonting, som du försörjer dig på och tycker är viktigt för dig och din familj. Är det brist på byggnadsarbetare, så kan du få högre lön, är det ett överskott ja då får du sämre lön, trots att samhället betalar din utbildning, inte företagen som utnyttjar dina tjänster.

 

    Är du däremot den, som ska köpa eller hyra lägenhet, ja då gör du det för, att du måste ha någonstans att bo, eftersom du är utan bostad och för tillfället bor hemma hos dina föräldrar. Är du fattigpensionär, som många kvinnor är i dag kan det bli så illa , att du blir vräkt, därför att hyran är så hög i den lägenhet du bor i, att du inte kan betala den.

 

   Hyresvärden har lyxrenoverat för att få ut högre hyra eller så har kommunen sålt din lägenhet i Allmännyttan till en privat hyresvärd med den förevändningen, att man måste sälja för, att få in kapital Den  privata fastighetsägaren renoverar och höjer hyran.

 

    Allt detta sker om politiken tar sin hand ifrån människorna och låter marknaden styra. Då blir du en kund i ditt eget samhälle eller i din egen kommun och måste vända dig till kundtjänst, som blockerar din direktkontakt med politiker och tjänstemän.

 

 Marknaden saknar socialt ansvar, den tänker bara på vinsten. Det är därför vi ska välja politiker, som ger oss en vettig och human bostadspolitik, som en motkraft till politiker, som betraktar människor och arbete som varor,som säljs till högstbjudandeVi ska också ha en bostadsförmedling, som fördelar hyresbostäder rättvist efter behov, inte efter hur mycket pengar man kan betala svart.

 

    Finns det inga sådana politiker eller en sådan politik, så måste vi själva se till (genom motioner och annat opinionsarbete), att våra partier börjar arbeta för att åstadkomma, att bostaden blir en social rättighet, inte en handelsvara, som den är nu.

 

   Politiker, som inte arbetar som motkrafter till marknaden för alla människors bästa i samhället är inte värda att vara politiker, de har missförstått sitt uppdrag i ett demokratiskt samhälle.De ska avsättas vid nästa val, så att vi får en vettig och human  bostadspolitik för alla framöver.

       Läste i dagens Norra en insändare av Joline Göttfert, distriktsordf. i MUF, som fick håret att resa sig på mig. Vad menar hon, ska vi andra som inte röker stå ut med vad som hellst ? Själv är jag astmatiker och har i åratal fått stå ut med hänsynslösa liberala frihetsälskade moderater, som rök rakt i ansiktet på mig. Det är avskyvärt.

 

       Att jag suttit på restaurang och ätit eller åkt bil eller flyg tog rökarna aldrig hänsyn till. Många astma anfall har de gett mig, så jag blev över lycklig ,när den nya tobakslagen kom. Det är en befrielse för oss som inte röker. Rökning ger lugncancer, det är medicinskt bevisat. Sluta springa ärenden åt tobaksindustrin, ägna dig istället åt sådant, som är bra för människor i allmännhet, men det är väl för mycket begärt av en nyliberal frihetsälskande MUF are ? Vuxna människor kan säkert avgöra mycket, men inte på andras bekostnad - det är därför vi har ett samhälle. 

 

Varför inte bry sig om de som verkligen har det knepigt i samhället dvs sjuka, arbetslösa och funktionsnedsatta, men de bryr sig MUF aldrig om. De kostar ju pengar, som företagen ska ha i vinst istället. Dags att tänka på vilken sida ni står - företagens eller den lilla människan ? Men det är väl för mycket begärt av MUF tom i coronatider. Det är trots allt människorna som utgör vårt samhälle - inte frihetsälskaden, vinstdrivande företag, som producerar tobak.

Senaste kommentarer

29.06 | 21:01

Man gör det med pennan, som mor Helena sa.

...
29.06 | 08:34

Bra skrivet syrran!

...
19.05 | 21:25

Finns på www.facebook.com/anncharlotte.olsson.92 och på Messenger på m.me/anncharlotte.olsson.92

...
19.05 | 21:23

Mycket troligt att de var kusiner! Åh, jag skulle bli oerhört glad om du kunde berätta lite om Jonas och Hanna! Jag har ju aldrig träffat dem.

...
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS