Ragatavarning

      Det är ideerna, som lockar till engagemang, inte skrytbyggen eller glättiga valaffisscher . Det är ideerna och samhällskritiken, som bygger en folkrörelse. Det är just när tankarna bryts, som kampen för vår välfärd - att färdas väl genom livet väl - berikas och förstärks. Det är detta, som bygger en folkrörelse, inte skrytbyggen eller fina broar.

 

  Vi måste fundera över, varför arbetarrörelsen inte hittills lyckats knäcka det kapitalistiska systemets orättvisor, trots att dessa stått i fokus för det socialdemokratiska partiets idedebatt i mer än 112 år ? i s-föreningar, i kvinnoklubbar, i fackklubbar, i partiledningar, i valrörelser, i Tiden ?  

 

   Det är när tankar bryts, som kampen för en bättre välfärd - att färdas väl genom livet - berikas och stärks. De är i kristider som denna, som dessa ideer är väldigt viktiga för, att förhindra polarisering och extremism, som uppstår när ojämlikheten mellan olika grupper, rik - fattig, kvinnor - män, gammal och ung blir för alldeles för stor i samhället.

 

        Människorna upplever, att politikerna har abdikerat och lämnat dem i sticket, istället för att stötta dem väl genom deras färd genom livet, dvs satsa på en offentlig välfärd för alla.

 

forts. följer

 

    Diskussionen om yttrandefrihet och sk. sociala medier är inte lätt. Många skriver att det är rätt av twitter och you tube att censurera vissa personer. Själv är jag tveksam , om inte deras rätt till censur borde regleras i en yttrandefrihetslag för sociala medier.

 

    Hur skulle de se ut , om twitter och you tube självvalt skulle få för sig att censurera vissa personer obekväma för deras plattformar. Ska de få bestämma detta själva ? Visserligen är de privata, men alla lockas vi, att använda dem, eftersom de är lättillgängliga.  Jag tycker, att det är farligt, att tom yttrandefriheten numera har privatiserats. Det är tillräckligt otäckt, att stater kan stänga ner sociala medier eller kontrollera människorna genom ansiktsigen känning och kameror överallt.

 

  När det gäller offentlighetsprincipen , som tidigare varit helig i all politiskt driven verksamhet, så har den också eroderats igenom bolagisering och privatisering i kommunerna. Det senaste ex. på detta är IES hyresavtal i Skellefteå, som lagts under Support och lokaler, ett kommunalt aktiebolag, som gör att offentlighetsprincipen sätts ur spel. Hyresavtalet är enligt kammarrätten hemligt, en affärshemlighet och ej tillgängligt för kommunens medlemmar, trots att kommunen uppenbart subventionerar ett privat bolag med åtskilliga miljoner i hyresrabatt. 

 

    Tack vare en journalist fick jag avtalet och mina misstankar besannades. Skellefteå kommun subventionerar hyran till IES med ca 4 miljoner per år av våra skattepengar. Inte nog med detta elevpengen ger dessuton IES pengar i vinst i ett icke föraktligt antal lärare.  Jag gissar 10-15 lärarårslöner, men säkert vet jag inte.

 

    Rektorn för IES vägrar besvara den frågan, trots att den ställs i en insändare i Norran. Pengar, som tas från våra kommunala grundskoleelever. Inte nog med detta, dessutom, satsar kommunen ca 5 miljoner i 2021 års budget, på att starta en internationell gymnasieskola för Northvolts ingenjörernas barn, ca 10 stycken trots, att gymnasienämden redan går med underskott. Detta känns inte rätt. 

 

      På samma sätt misshandlas offentlighetsprincipen , när Skebo säljer ut hyresrätter på Moröbacke till SBB, det sk. Samhälls bostadsbolaget, som inte har ett dugg med samhället, att göra annat, än att skaffa SIG VINST PÅ DEN OFFENTLIGA SEKTORN BEKOSTNAD, VILKET ÄR DERAS AFFÄRSIDE ENLIGT AKTIEGUIDEN. Till på köpet är det ett fd. socialdemokratiskt kommunalråd, som tjänar pengar på det han lärt sig som politiker, usch ! Att borgerliga politiker gör det kan jag acceptera, eftersom de inte vill ha offentlig verksamhet och inte vet bättre, men socialdemokrater. ....NEJ !

 

     Nej, det tycker jag är omoraliskt ! Jag skulle aldrig starta en privat skola, även om jag lätt skulle kunna klara av det. Det strider helt enkelt emot, det jag tror på dvs skattepengar ska gå till det, som de är avsedda för inte till vinster. Gränsen till korruption blir väldigt suddig, om politiker börjar ta sig friheter, de moraliskt inte ska ha.

 

    Suck, jag blir bara trött ! Den nya "tillitsstyrningen" i Skellefteå,  som så stolt presneterades för VF i höstas, verkar inte fungera alls, annat än uppifrån och ner till Norran, när besluten är tagna i fullmäktige, utan att de lokala partiorganisationerna och allmännheten är inblandade på grund av aktiebolagslagen och affärshemligheter.

 

    Detta är inte, vad jag menar med kommunaldemokrati, detta är någonting helt annat. Det är mera likt den sk. Public Management styrningen, enligt styrkortsprincipen, som är känd för sitt datoriserade tidsmätningssystem och regisstereringsbehov, som stressar personalen till sjukskrivning.
 
 
      I detta system är det viktigare, att vara duktig på att skriva, än att jobba med människor. De som hittar andra jobb, säger upp sig på grund av, att det är viktigare att dokumentera, än att verkligen ta till vara de gamlas eller psykiskt sjukas behov. De som inte står ut blir sjuka eller söker andra jobb.

 

     Den styrningen har ett systemfel, som kan vara orsaken till de orimligt många utköpen inom kommunen och framförallt omsorgen. ( ca 30 miljoner. de senaste 5 åren ) Systemfelet , som kommunchefen säger, att kommunen har avskaffat, men som fortfarande finns kvar. Den går ut på, att all offentlig verksamhet ,som går dåligt dvs med förlust den privatiseras eller säljs ut till privata utförare, som kan göra den effektivare och bättre. Så har man gjort i otaliga Stockholms kommuner med borgerligt styre, men det förväntar man sig inte här i det röda Skellefteå !

 

     Det kan vara NPM ideologin enl. styrkortsmodellen, som skapar problemen inom framförallt i omsorgen, som är känd för sin hängivna personal, som vill göra allt för sina adepter, men känner sig bara otillräckliga och minutstyrda. Obs jag avskyr ordet brukare, därför skriver jag det inte !

    Kommer Skellefteå, att bli en imponerande kulturstad med kulturhuset Sara i centrum ? Blir det ens kulturen i centrum eller blir det mest hotell och konferenscentrum, som konkurrerar ut Medlefors och Folkparken ? Kommer affärerna, som finns kvar, att stanna kvar i centrum med dess bilkaos ? Kommer det plötsligt uppkomna behovet av bostäder till batterifabrikens arbetare, att göra att samhällsplaneringen, som helhet i kommunen glöms bort?

 

Blir det ett miljonprogram, utan fantasi och visioner eller blir det en grön, människovänlig, inbjudande och trevlig stad, som komplement till den halva delen av befolkningen som bor på landet runt Skellefteå. Många skräckexempel finns idag på, att politikerna inte lyssnar på arkitekter och konstnärer. Alla bygger likadant i glittrande modernism med glasfasader på sina jättestora parkeringshus.Varför så många p hus, när affärerna inte finns i centrum längre ? 

 

   Finns ingen sammanhållen samhällsplanering i Skellefteå ? Jag har inte hittat någonting annat en redovisning av hur många hus som ska byggas av olika entreprenörer. Inte ett ord om vilken grupp man bygger för eller vilka visioner man har med boendet i staden. Barn och äldre måste också rymmas i staden, men av detta märks intet. Stadskärnorna i Sveriges olika städer ser ganska lika ut.

 

    Ofta blåshål, som Skellefteå är ett exempel på. Det kostar, att investera, ska även politiker vara vara medvetna om. Ska guldstaden nu bli batteristaden ? Eller ska man inte bli någonting alls ? Konst, som knyter an till Skellefteås historia kunde ge staden en karaktär ! Att vara progressiv kräver mod, var finns modet i Skellefteås stads planering ? Pandemin och digitaliseringen kommer att ändra människornas syn på hur de ska bo, var så säker !

 

Arkitektur kan skapa trygga rum, genom att blanda bostäder, arbetsplatser och gröna rum för olika kategorier människor. Här samlar man fabriken på ett ställe, bostäder på ett annat, affärer på ett tredje ställe. Hur blir det nu, om många arbetar hemifrån ?Då kan man lika gärna bo i Burträsk, Bureå eller Lövånger vid vattnet, som att trängas i små lägenheter inne i stan. Stadsparken är inte särskilt grön längre och gradängen mot älven består av ganska ogästvänliga stentrappor.

 

Min fråga är, hur är det tänkt ? Vilken vision, vilken vilja finns i samhällsplaneringen ? Vad tänker, man göra av Nordanåområdet och Folkets Park framöver ? Grönområden, som är nödvändiga i en annars ganska asfalterad stad. 

 

Hur tänker man organisera trafiken , så att inte innevånarna blir förgiftade av avgaser och dålig luft, när de sitter hemma i sina lägenheter och arbetar  eller vistas på kulturhuset Sara. Solbacken, liksom Coop vad gör man åt dessa, när människor inte vill trängas i stora varuhus längre ? Vi kanske inte ens vill ha en stad längre, om pandemierna fortsätter, har någon tänkt så långt ?

 

 

     Har SKEBO någon strategi, när det gäller byggandet av bostäder i Allmännyttans regi ? Jag bara frågar, för jag märker ingen skillnad på SKEBO och andra vinstdrivande företag, annat än att man säljer ut billiga hyresrätter, när det är som mest brist på lägenheter för unga och äldre i stan - Det hade nog inte SBB ELLER ANDRA PRIVATA BOSTADSFÖRETAG GJORT. Är det så klokt ?

 

      Affären är en strategiskt viktig affär, som ger SKEBO än mer kraftfull motor i Skellefteås tillväxt, säger, styrelseordf. i SKEBOs styrelse. 5000 lägenheter behöver byggas till 2025. Varför säljer man då ut de billigaste hyresrätterna 899 hyresrätter, plus 123 vård och omsorgsboenden på Moröbacke, när man dessutom har Sveriges bästa soliditet i sitt allmännyttiga bostadsbolag ? SKEBO kunde utan problem ha byggt minst 1500 lägenheter, utan att låna ett öre. Vi har länge haft brist på hyresrätter och trygghetsboenden för äldre i stan.

 

        I Stockholm och andra borgerliga kommuner har allmännyttan sålts ut, bara för att privata byggare ska få göra sig vinster på skattebetalarnas bekostnad. Varför gör SKEBO samma sak ? Skebo har 5350 lägenheter. Hur många har de sålt ut egentligen ? 2000 hyresrätter sedan 2014. Det är ganska många.

 

     Bostadspolitik är för viktigt för, att skötas av NEW PUBLIC MANAGEMENT fantaster. Bostaden ska vara en social rättighet, inte en handelsvara ! 

 

      Varför göra likadant här i Skellefteå, som i de borgerliga kommunerna i Stockholm ? SKEBO har en väldigt god ekonomi,  trots att dess marknadschef i Norran krävde höga hyreshöjningat tillsammans med de privata hyreshusägarna. Är det hens uppgift ? Har hen inte missuppfattat sin uppgift på bostadsmarknaden här ?

 

   Vad som slog mig var, att SKEBOS ordf.INTE tog avstånd ifrån nämda tidningsartikel, trots, att hon rimligtvis borde ha gjort det. Kanske dags att byta till någon, som skiljer mellan att vara ordf. för ett privat bostadsföretag eller ett Allmännyttigt ? Det är  hen skyldiga hyresgästerna i SKEBO.

 

 

 

      I dagens Norran den 30/12 har Joakim Broman skrivit i sin ledare, att "överlag är den ekonomiska jämlikheten likadan, som på 60 talet," enligt de flesta relevanta mått. Vilka dessa relevanta mått är nämner han inte ! Vilket nog är klokt av honom. "I den mån klyftorna vuxit handlar det inte om, den rikaste procenten eller tiondelen dragit ifrån. Det handlar främst om, att breda befolkningslager under decennier tagit del av stigande bostadspriser. Ironiskt nog delvis, som ett resultat av den socialdemokratiska hyresregleringen."

 

    Varför han skriver detta förstår jag, när jag googlat på hans namn. 37 årig skribent från Johanneshov, född 1983. Han tror att allting är som i Stockholm och dessutom verkar mannen i fråga helt historielös och skrala kunskaper i nationalekonomi, samhällskunskap och politik, trots att han uppträder, som liberal ledarskribent .Vad som gör mig riktigt upprörd är, att denne man lyckats missa höstens utmärkta dokument SOU:46 Jämlikhetskommissionens betänkande, om varför klyftorna i Sverige har ökat snabbast i OECD, den senaste 10 års perioden .

 

     Denna ojämlikhet beror definitivt inte bara på bostadspolitiken eller bristen på bostadspolitik, utan är orsakade av de politiska misstag som begåtts, när det gäller den ekonomiska politiken. Det skedde genom liberaliseringen och avregleringen av finans marknaden på 80 talet, riksbankens förändrade roll, ändrad skattelagstiftning till fördel för kapitalägarna ( som roffat åt sig 300 miljarder i vinst/ år de senaste 30 åren), privatiseringarna och skattesänkningarna, som förstärker och ökat ojämlikheten mest i hela OECD.

 

   Ytterligare en orsak till ojämlikheten är det samhällskontrakt och den förhandlingsmodell med det sk. märket, som hållit nere lönerna i den offentliga sektorn( som inte har någon löneglidning, som tex. Metall har ) och som ensidigt fullgjordes av löntagarnas fackliga organisationer, medan arbetsgivarna och staten inte fullgjorde sina åtaganden med ett kompenserande socialförsäkringssystem.

 

        Detta är sanningen Joakim Broman, inte stigande bostadspriser och resultatet av den socialdemokratiska hyresregleringen. Jag hoppas verkligen, att politikerna äntligen inser att de måste komma åt ojämlikheten och skapar ett mera utjämnande progressivt skattesystem både när det gäller kapital, löner och företag. Gärna med någon form av omsättningsskatt på finansiella transaktioner, som i nuläget har obefintlig skatt.

 

     Bankernas roll bör dessutom regleras med en skärpt lagstiftning. Socialförsäkringen bör restaureras och förbättras, för att återvinna medborgarnas förtroende igen för det sk. "samhällskontraktet". Enda sättet att öka jämlikheten igen är kompensatoriska och politiska åtgärder enl. Jämlikhetsutredning. Då hjälper inte bara ett rimligt skattesystem, som Joakim Broman i liberal anda kräver.

 

    Då krävs bla. att vinsterna i välfärden och friskolesystemet avskaffas och att pensionssystemet görs om, så att man kan leva på sin grundpension efter 40 års heltidsarbete. De reformerna har tillsammans varit förödande för jämlikheten och jämställdheten. Dessutom måste staten ta mera ansvar för bostadspolitiken och byggande i stort och utjämna skillnaderna mellan stad och land, villaägare, bostadsrättsägare och hyresgäster.

 

      Mera finns att säga, men mitt råd till Joakim Broman är: Läs SOU:46 Jämlikhetskommissionens betänkande, innan du uttalar dig om jämlikheten i Sverige nästa gång ! Då kanske du också fär några ideer om den liberala demokratins ifrågasättande. Det finns övertygande belägg för, att dessa tendenser hänger ihop med - ökad ekonomisk otrygghet, ökad ojämlikhet och en generell försämrad möjlighet, att påverka sin egen livssituation. Det är därför Sverigedemokraterna tar allt flera röster och växer sig starka. Kanske dags, att tänka mindre på skattesänkningar och bli mera socialliberal för, att motverka och förhindra detta !

Senaste kommentarer

19.12 | 17:40

Vad har hänt med din arm, när du måste op:a den. Krya på hälsningar från kusin Gunnel

...
19.12 | 08:54

Heja 👏👏 Syster Gunhild, du är så fin i håret. Du är som vanligt, alltid snygg och elegant. Jag ser dina långa välmålade naglar framför mig 🥰 kramar

...
25.11 | 15:53

Den finaste vännen i världen

...
12.11 | 12:50

Ja, visst gäller det att hålla ut. Här i Uppsala har vi haft extra restriktioner ett tag. Och nu har ni i Västerbotten också fått det. Kram

...
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS