Tankar från en karantänsenior.

    Det är lätt att glömma,vad som är viktigt i livet. För mig är det, att leva i ett fredligt och demokratiskt land med en fördelningspolitisk profil som är rättvis mot alla. Att få känna sig frisk, att känna glädje, att ha roligt och trivas med familjen, släkten och inte minst vännerna !

 

   Att få äta sig mätt är helt självklart, även om det inte alltid varit så i Sverige, så har vi glömt det. Det är lättare att klaga på det som är dåligt, än att glädja sig åt det som är bra.

 

    Perspektiven ändrar sig hela tiden. Ju mera andra får, ju mera vill vi också ha av välstånd och trygghet. Vi har fått utbildning och förstår att för stora klyftor mellan människor i inkomst är orättvist. Min generation 40 talisterna, tycker att det är självklart, att alla har lika värde och behandlas som jämlika. Vi accepterar inte ekonomiska och politiska orättvisor och kräver därför att våra politiker ska vara rättrådiga och kloka och inte bara fundera på, att behålla makten för sin egen skull.

 

    Helt självklart jämför vi oss med varandra och ser hur andra har det. I det fallet hoppades jag, att  covid 19 skulle ändra en del så, att de med pengar  besinnar sig och delar med sig. Skattesänkningar kan aldrig kallas satsningar, utan de underminerar vår gemensamma sektor. Empati och medkänsla är viktigt, men lite värt i vårt samhälle. Därför tycker jag att personalen i offentlig sektor är värda vår respekt i form av högre löner och flera arbetskamrater. 

Ojämlikheten har ökat i Sverige de senaste 40 åren. De rikare har blivit allt rikare, de fattiga allt fattigare. Skillnaderna mellan stad och land har växt. Regioners och kommunernas ekonomi har utarmats. Den offfentliga sktorn har krympt 6 % av BNP eller kanske mera ? Åtgärder för att komma åt detta är ganska enkel.

 

 Istället för skattesänkningar, ge pengar till regioner och kommuner. Deras personal kan inte flytta utomlands.

 

Förändra skattelagstiftningen.

 

Återinför fastighetskatt och förmögenhetsskatt och arvsskatt, istället för skattesänkningar för de rika.

 

Återinför transfereringar till de fattiga, istället för skattesänkningar.

 

Förändra pensionssystemet och höj lönerna, istället för vinsterna, så att man efter 40 års arbetsliv får en allmänn grundpension, som  är indexreglerad och det går att leva på.

 

Ta bort statsbidragen för privata skolor, vård och omsorg.

 

Inför ett rättvisare system mellan upplåtelseformer för bostäder. Bostaden ska vara en social rättighet - inte en handelsvara ! Sluta subventionera oss villaägare !

 

Börja föra en jämlik regionalpolitik !

Lika förutsättningar ger inte automatiskt jämlika villkor. Kompensatorisk politik från samhällets sida är den enda vägen  enl. Jämlikhetskommissionen. 

 

Resultat: vi slipper kanske Jimmy Åkesson, som justitieminister ! Bara det kan väl vara värt en rättvis och utjämnande regionalpolitik ! Ett försök till ett jämlikare samhälle för alla och slippa Jimmy Åkesson, moderaterna och kristdemokraterna !

     Jag upphör aldrig att förvånas av det politiska spelet. Det är häpnadsväckande hur dålig den sk. undersökande journalistiken fungerar. Inte en relevant frågan, när när gäller den framlagda budgeten, som för övrigt presenteras i fragment, så att folk i allmänhet inte får någon överblick.

 

  Men ute i regioner och kommuner kommer sanningens minut, att närma sig, när pengarna som s och c utlovat skapat skyhöga förväntningar på alla förbättringar, som utlovats, men inte kommer, därför att pengarna kanske inte ens täcker de underskott, man redan har. 

 

   Om man har 338 miljoner i underskott, men bara får 130 miljoner, så är situationen, inte så munter, men ändå förklarar sig politikerna, där nöjda av lojalitet kanske, eftersom halva den sk. satsade summan går till skattesänkningar antagligen. Jag bara väntar på beskedet att 20 miljarder ska gå till skattesänkningar. Ska vi slå vad ?

 

   Hur vore det om den sk. grävande journalistiken tog fram fakta istället för att låta Sverigedemokraterna med Jimmy Åkesson presentera den ? Det finns ju expertis, som kan ekonomi, som man kan konsultera. Själv är jag fortfarande socialdemokrat, men någon idiot är jag inte ! 100 miljarder har lånats upp, som vi ska betala av, varför går "bara " 19,7 miljarder till skola vård och omsorg. Vilka får de övriga miljarderna ?

 

   

I början av augusti överlämnade Jämlikhetskommissionen till Finansministern Magdalena Andersson. Det är en deprimerande läsning. Ojämlikhetsrapporten borde den ha hetat.Klyftorna i Sverige bara ökar och är idag de största sedan SCB började mäta glappet mellan fattig och rik i början av 1990 talet.

 

   Den rikaste tiondelen av Sveriges befolkning har nästan lika stor del av den totala disponibla inkomsten, som den halvan av befolkningen som har lägst inkomst. Sverige är det land i OECD där klyftorna ökat mest de senaste decennierna. En av restriktionerna i uppdraget har varit , att jämlikheten ska stärkas på ett sådant sätt att de stärker ekonomin.

 

     Regeringen har en hypotes att det är möjligt, att öka såväl jämlikheten, som ekonomi och tillväxtpotential ????? Min fråga är, hur tänker ni ? Det har ju inte fungerat hittills, annat än att vinsterna i företagen blir allt större,( 300 miljarder/år de senaste 40 åren ) skatterna allt mindre, jobben försvinner i och med datoriseringen och där står vi snart utan välfärd. Det utredningen visar är att många blir allt fattigare, men överklassen blir allt större och rikare. Inte ett ord om kortare arbetstid för alla i dessa rationaliseringens tidevarv, när jobb efter jobb kommer att datoriseras. Inte ett ord om produktionsskatt eller transfereringar som en åtgärd mot ojämlikhet.

 

     Sammanfattningsvis visar utredningen att klyftorna ökar på alla områden och ni tror fortfarande att marknaden och kapitalismen ska lösa detta utan politikernas regleringar och ingripanden. 

Korta fakta från Pensionsmyndigheten 2020

 

Fakta om allmänn pension och total pension

 

Allmänn pension består av inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension

 

Den totala pensionen består av allmänn pension, tjänstepension och privatpension

 

Antal pensionärer med allmänn pension

2,3 miljoner (dec. 2019 )

 

Genomsnittlig allmänn pension före skatt

Kvinnor: 11 600 kr per månad före skatt ( jan 2020 )

Män :    14 600 kr               "

 

Genomsnittlig total pension före skatt

Kvinnor: 14 500 kr per månad ( 2018 )

Män:      21 000 kr            "

 

Kvinnors totala pension, som andel av männens i genomsnitt

69 % (2018 )

Kvinnorna är de stora förlorarna i det nya reviderade pensionssystemet. I grundpensionen är skillnaden i genomsnitt 3000 kr per månad. Den förstärks av den totala pensionen, där skillnaden har blivit 6500 kr i genomsnitt , tom om de har samma utbildning och samma jobb och arbetat lika länge, som männen men har fått en lägre lön.

 

   Det som har hänt är, att de som i huvudsak är beroende av de allmänna pensionerna, både från ATP och det nya systemet , relativt sett blivit fattigare och att de för många med låg lön, inte alls lönat sig att arbeta hela livet. Om ingenting förändras kommer det, att fortsätta i samma riktning. Sverige är det land i Norden där andelen fattiga pensionärer vuxit snabbast och värst drabbade är de äldre pensionärerna.

   

   Detta handlar inte om olyckliga omstänsigheter, utan att systemet riggats på detta sätt. Det är meningen , att vi i takt med stjälens och kroppens förfall ska bli fattigare och fattigare. Det är detta, som händer oss pensionärer idag. Det är inte värdigt ! Dessutom är vi pensionärer knappt representerade i Sveriges Riksdag. 2,6 % är över 65 år där.

 

     En av dem, som sitter i riksdagen idag är den åldersrika Barbro Westerholm, numera liberalerna förr Fp. Hon satt  som representant för Fp i den hemliga pensionsgrupp, som utformade det nya pensionssystemet. Hon har inte sagt ett pip i denna fråga, trots att hon fortfarande sitter i riksdagen och måste ha insett, att det nya pensionssystemet är en katastrof, som ger så många fattigpensionärer. Själv drabbas hon däremot inte, som riksdagsledamot, men vi andra....

Senaste kommentarer

29.06 | 21:01

Man gör det med pennan, som mor Helena sa.

...
29.06 | 08:34

Bra skrivet syrran!

...
19.05 | 21:25

Finns på www.facebook.com/anncharlotte.olsson.92 och på Messenger på m.me/anncharlotte.olsson.92

...
19.05 | 21:23

Mycket troligt att de var kusiner! Åh, jag skulle bli oerhört glad om du kunde berätta lite om Jonas och Hanna! Jag har ju aldrig träffat dem.

...
Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS