Ordningsföreskrifter

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN NORRA SÖDERBY

Fastställda på ordinarie årsmöte 2018-02-21

 

1.       Vi har ett gemensamt ansvar för vår koloni. Vi är en ideell förening och alla skall hjälpa till efter bästa förmåga. Det handlar om att delta i städdagar, löpande skötsel, reparationer och styrelsearbete. Föreningen har rätt att ta ut 200 kr/år av medlem som aldrig hjälper till under året, vare sig på arbetsdagar eller med av styrelsen tilldelad uppgift samt 200 kr/missat tillfälle av gräsklippning, ättiksbesprutning eller trimmer.


2.       Vår förening är miljödiplomerad och vi odlar ekologiskt vilket betyder att vi

-inte använder konstgödsel (blåkorn eller dyl.)
-inte använder kemiska bekämpningsmedel/ gifter
-komposterar  (helst på sin egen lott)
-slösar inte med vattnet utan vattnar kort och effektivt

3.       Endast koloniavfall får läggas i komposthögen, växtrester för sig och vedartade kvistar och grenar för sig.

4.       Sopor och skräp skall tas med hem.

5.       Grönsaker får inte tvättas under rinnande vatten; använd i stället en hink för att skölja grönsakerna i (och använd sedan gärna vattnet för att vattna Dina växter)

6.       Inga höga staket, buskar eller träd som skuggar grannens lott får finnas .

7.       Håll gångar vid den egna lotten fria från skräp och ogräs.

8.       Grilla under ansvar. Tänk på brandfaran!!

9.       Ingen odling får ske i kommersiellt syfte.

10.   Vansköt inte Din lott!!

11.   Uppsägning av lott inför kommande odlingssäsong skall ske skriftligen före den 30 oktober året innan.

12.   Återlämna Din lott så som Du skulle vilja finna den.

13.   Vid nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av växthus får den totala ytan inte överstiga 7 kvm. Takhöjden får inte överstiga 1.90m. Dina grannar skall tillfrågas om placering.

 14.  På kolonin skall vi behandla varandra med respekt och tolerans. Uppträd inte kränkande, störande eller diskriminerande  mot dina grannar.