Föreningens syfte

Föreningen syfte enligt stadgarna

Föreningen, som av Haninge kommun arrenderar del av fastigheten Söderby Huvudgård 2:1, har till ändamål att

·        Upplåta det arrenderade området i lotter till medlemmarna för att av dem brukas som odlingslotter

·        Främja medlemmarnas intresse för koloniodlingsverksamhet

·        Ansvara för skötsel och underhåll av de anläggningar föreningen och dess medlemmar nyttjar oavsett om dessa ägs av jordägaren eller föreningen.