Föreningens historik

Så kom vi till

Inför stadsplaneringen av området Norra Söderby väcktes tanken att inrätta ett område för koloniträdgårdar. Koloniområdet färdigställdes av kommunen som ett beredskapsarbete med grusgångar, planteringsområde, vattenledningsnät och föreningsstuga. Det ursprungliga området omfattade både det norra och det södra området med ca 150 st odlingslotter.
Trädgårdsföreningen Norra Söderby bildades av intresserade trädgårdsodlare 1985. De första stadgarna för föreningen fastställdes den 5.juni 1985.  Efter hand (ganska raskt) minskade antalet intresserade kolonister. Föreningens räkenskaper visar att antalen medlemmar 1988 hade minskat till 56 st, 1990 till 46 st och 1993 var antalet medlemmar 42. Genom förhandling med kommunen minskade 1994 det arrenderade området till att bara omfatta det södra området. Det fanns färre medlemmar kvar i det norra området än i det södra och dessutom ansågs odlingbetingelserna vara bättre i det södra området, dit verksamheten koncentrerades. 
Det finns fortfarande medlemmar kvar som har varit med sedan föreningens bildande 1985.

Så småningom kommer vi på hemsidan att presentera några av profilerna som har varit med sedan starten!

Kolonistugan byggdes som beredskapsprojekt