Vår styrelse

Lena Strand,ordförande

Lena har hand om kontakterna utåt. 


e-post:

Ann-Christine Johansson, ledamot

Anki sköter medlemsförteckningen och väntelistan.
Tillsammans med Tarja eller Lena träffar hon nya spekulanter.


e-post:

Tarja Guimaraes, kassör

Tarja skickar iväg inbetalningskorten och påminner om betalningen.
Hon hjälper Anki med nya medlemmar.


Veronika Palmert, sekreteraree-post:

Bertil Reuter, ledamot

Bertil sköter mycket av det praktiska med kranar och andra vattenfrågor. Han kollar läget i området och diskuterar brister av skötsel av lotter med övriga i styrelsen.
Boden och komposten hör också till Bertils ansvarsområden.
Ansvarar för vatten, bod, kompost osv
e-post:

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.
e-post: