Vår styrelse

Lena Strand,ordförande


e-post:

Ann-Christine Johansson, sekreterare


e-post:

Tarja Guimaraes, kassör


Yngve Lindvall, ordinarie ledamot

Ansvarar för vatten, boden, komposten m.m. med Bertil


e-post:

Bertil Reuter, ordinarie ledamot

Ansvarar för vatten, bod, kompost osv med Yngve
e-post:

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.
e-post: