Edda

Edda-Gusseröd SE54466/2015 "Edda"

Edda 2 år. Hon är dotter till Mollys systerdotter Hedda och 18:e generationen i Tussi-tiklinjen.

Född: 2015-09-21

Grå

Korrekt bett. Saknar en p1 uk.

Höjd: 33 cm

Exteriörbeskriven: Mycket god typ

Hd: B/B

Ed: 0/0

Mycket goda vallanlag (Örjan Skoglund, 2016). Testad vid 7 månaders ålder.

Ögon: UA (2017)

BPH