Runa

Kompiaisen Höpön Pöppö "Runa"

Runa, 6 månader

Född: 2018-08-20

Grå

Korrekt bett, fulltandad

Höjd: 31 cm

Exteriör:

HD: A/A

Ögon:

Goda vallanlag (Örjan Skoglund, 2019). Testad vid 11 månaders ålder.

BPH