Skryt bild med vårt första pris. 3 kg hundfoder från Royal Canine, Kaffe thermos + två thermos muggar, första hjälpen kitt + manual, Diplom med utställningskritik, wt & utställningspoäng med DP placering samt rosetten från 1:a placeringen i WT-provet.