Roligast bilden från hela helgen, åtminnstonne för mig. Detta är prisutdelningen i NKL (nybörjarklass) för Workingtestet. Placeringar:
1. Jag & Asta
2. Marie-Louise & Chess
3. Erkki & Khira
4. Hanna & Baccardi
5. Maria & Dillen
Fantastiskt med 3 "Närkingar" på placering och sedan var ju Erkki & Hanna i samma grupp som mig och Asta. Otroligt kul!