Fotoalbum

Isak 8v

Isak

Ice

Ice

Chili (Izor)

Chili(Izor)

Lotten(Inez)

Lotten

Inez(Ida)

Inez

Enya(Iza)

Enya

Chili(Ina)

Chili

Izza(Iriz)

Izza

Wera(Irma)

Wera

Här kommer bilder på valparna 8 veckor....