Rasstandard

Din rubrik

Standard för engelsk springer spaniel, FCI Grupp 8

Hemland

England

Bakgrund/ändamål

Den engelska springer spanieln är den äldsta av de engelska fågelhundarna och ursprunget

till alla landspaniels med undantag av clumber spanieln. Den användes ursprungligen för att

finna och stöta upp villebråd vid nätfångst för falk och för greyhound, men brukas numera

uteslutande som stötande och apporterande hund. Rasen är av gammalt och rent ursprung.

Helhetsintryck

Engelsk springer spaniel skall vara symmetrisk, kompakt, stark, glad och aktiv. Den är den

mest högbenta och ädla av alla landspaniels. Engelsk springer spaniel är vänlig, gladlynt och lättlärd.

Blyghet och aggressivitet är absolut inte önskvärt.

Huvud

Skallen skall vara medellång, tämligen bred och lätt rundad. Stopet skall delas av en fåra mellan

ögonen. Fåran skall gradvis försvinna längs pannan mot nackknölen, som inte får vara toppig.

Kinderna skall vara flata. Nospartiet skall ha lagom längd i förhållande till skallen. Det ska vara

tämligen brett och djupt. Partiet under ögonen skall vara väl utmejslat, näsborrarna skall vara väl

utvecklade. Läpparna skall vara tämligen djupa och kvadratiska.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora och mandelformade, inte utstående eller insjunkna. Ögonränderna skall

vara åtliggande så att ingen bindhinna syns. Uttrycket skall vara vänligt och vaket. Färgen skall vara

mörkt hasselnötsbruna. Ljusa ögon är inte önskvärt.

Öron

Öronen skall vara droppformade, av god längd och bredd, ligga ganska tätt intill huvudet och vara

ansatta i höjd med ögonen. De skall vara vackert behårade.

Bett

Starka käkar med komplett, regelbundet och perfekt saxbett.

Hals

Halsen skall vara lagom lång, stark, muskulös och fri från överflödigt halsskinn. Den skall vara lätt

välvd och smalna mot huvudet.

Kropp

Kroppen skall vara stark, varken för lång eller för kort. Bröstkorgen skall vara djup och välutvecklad.

Revbenen skall vara väl välvda. Ländpartiet skall vara kort, muskulöst, starkt och obetydligt välvt.

Fram- och bakben

Skuldrorna skall vara sluttande och väl tillbakalagda. Armbågarna skall ligga tätt intill kroppen.

Frambenen skall vara paralella med god benstomme. Handloven skall vara stark och fjädrande. Knäoch

hasleder skall vara måttligt vinklade. Låren skall vara breda, muskulösa och välutvecklade. Grova

hasor är inte önskvärt.

Tassar

Tassarna skall vara fasta, kompakta, väl rundade med starka, kraftiga trampdynor.

Svans

Svansen skall vara lågt ansatt och får aldrig bäras över ryggen. Den skall vara väl behårad. Livliga

svansrörelser. Vanligen kuperad. Fr.o.m 1:a januari 1989 är svanskupering förbjuden i Sverige.

Rörelser

Den engelska springer spanielns rörelser är mycket karakteristiska. Frambenen skall svänga rakt

framåt från skuldrorna så att tassarna förs långt framåt i lätta och fria rörelser. Hasorna skall föras väl

under kroppen och följa frambenens linje. Typiskt för rasen är att många går i passgång vid långsam

rörelse.

Päls

Pälsen skall vara tät, rak och ge gott skydd för väder och vind utan att vara grov. Måttligt behäng på

öron, framben, kropp, lår och bakben.

Färg

Leverbrunt och vitt, svart och vitt eller någon av dessa kombinationer med tan-tecken.

Mankhöjd

Mankhöjd ca: 51 cm.

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till graden av

avvikelse.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och kännbara i pungen.

KC 1988

FCI 125 C

Svenska kennelklubben 1991-06-14