Årsmöte Flärke AEF

Flärke affärscentrum ekonomiska förening

Kallelse till årsmöte på bygdegården

 11/6 -19 kl 19:00

VÄLKOMNA

 

Årsmöte

Flärke  Aff ärscentrum Ekonomiska Förening AEF

Årsmöte den 30/5 2017 kl 19:00 Bygdegården

Flärke Affärscentrum Ek.Förening 2014

Borrning för jordvärme Tomte framför ny dörr

 

2014 har varit ännu ett spännande år för Flärke Affärscentrum.

Vårt utskick på försommaren fick ett enormt genomslag.

Vi fick in: 8 nya medlemmar, 114000 i ren sponsring varav 100 000:- är en fantastisk donation på från en bybo. Dessutom såldes ett par platser för företagsskyltar.

När hösten närmade sig fick vi veta att man kunde söka bidrag för energiförbättringar. Vi kunde få upp till 85% i bidrag!

Eftersom skorstenen var utdömd och nu var inne på sin sista vinter, så bestämde vi oss för att satsa på jordvärme. Dessutom satsade vi också på en ny modern butiksdörr och energisnål belysning utomhus.

Roger gjorde en storsatsning från sin sida inne i affären som alla nu bör ha sett.

Eftersom deadline egentligen var årsskiftet och vi var ute sent, satsade vi stenhårt och lyckades med tur och Länsstyrelsens hjälp använda våra pengar två varv innan sista fakturan var betald i mellandagarna.

Vi behövde inte låna en enda krona tack vare ert stöd och hjälp ifrån alla inblandade parter.

Vi kommer under våren att lista vad som behöver göras åt byggnaden i framtiden och sedan dela upp åtgärderna i lämpliga bitar. Skydd över skorsten, målning av huset och ny trappa med handikappramp står högt uppe på listan.

Vi är naturligtvis glada för ännu flera medlemmar och mer sponsring, men vi hoppas framför allt att fler företagare vill köpa skyltplats.

Beskrivning på hur man gör: Se nedan!

 

Styrelsen

Hur man får en skylt på Flärkeaffären

En skyltplats på Flärkeaffärens gavel är dels en bra reklamplats, för de flesta parkerar fortfarande på den sidan, dels ger det företaget en positiv image i byn.

5000:-+ moms ger 3 års skyltplats, 10000:- det dubbla

Skyltarna som för närvarande sitter uppe är köpta dels på Skylt och Gravyr i Ö-vik (För Kappas 758:- inkl moms) och dels hos Nordmalings Reklamtryck (Tommys), betydligt billigare.

Måtten ska vara 800x400 mm liggande med 2 -3 cm invikta kanter 90 grader.

Ska man bara ha enkel skylt som Tommys eller Kappas, så är det bara att bestämma typsnitt och färg och sedan trava in på lämplig firma och beställa. Vill man ha logga eller bild så får man ta upp det med respektive firma.

Meddela någon i styrelsen eller skicka till nedanstående adress att man vill sätta upp en skylt, firmanamn, och adress, så kommer en faktura inom kort.

Skylten kan lämnas till affären eller någon i styrelsen, så sätts den upp vid lämpligt tillfälle.

 

Adress:

Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

Flärke 140

896 93 GIDEÅ

Hur man blir medlem eller bara sponsrar

Om man vill bli medlem, betalar man in 1000:-. på konto 724-1714 och skriver in medlem, namn och adress. Vill man bara sponsra, så är det samma konto men man skriver in sponsring och betalar in valfritt belopp på samma konto.

Årsmöte

Årsmöte Flärke AEF 12/5 kl 19:00 Bygdegården Välkomna!! 

Mackfest

Mackfesten den 24/5 är inställd pga för få anmälda.

Årsmöte

Vi Informerar.

 

 

 Vi skjuter upp 😥
Mackfesten nr2 
Under "vårvintern" tar vi nya tag!
Mer information kommer
Styrelsen Flärke AEF

Lagt upp protokoll från medlemsmöte 18/6 2013 Flärke AEF 6/12 -13

Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

Ska med ideella krafter bygga en bränsleanläggning 2012…
…och därmed trygga bygdens fortlevnad
Visst vill Ni vara med?
Flärke är en by med ca 300 invånare beläget drygt 4 mil norr om Örnsköldsvik och 2
mil från kusten. Medelpunkten för byn är affären som förutom att sälja dagligvaror är
ombud för apotek m.m. Den har också bensin och diesel, vilket är viktigt för att
behålla kunderna. Affärslokalen hyrs av affärsinnehavaren. Affären är mycket viktig
för samhällets fortlevnad och som en social träffpunkt.
År 2010 blev affärslokalen till salu. Eftersom det inte fanns ekonomiska möjligheter
för affärsinnehavaren att köpa lokalen, bildades Flärke Affärscentrum Ekonomiska
Förening med idag 150 medlemmar för att köpa affärslokalen, underhålla den och
hyra ut till affärsinnehavaren.
Räddningstjänsten dömde ut de mycket ålderstigna bränslepumparna, som är
placerade för nära byggnaden. Affärens fortlevnad hotas därmed. Den ekonomiska
föreningen planerar nu för en ny bränsleanläggning med mål att arbeten skall
påbörjas i vår och avslutas sommaren och hösten 2012.
En ny bränsleanläggning innebär en fortlevnad för affären och därmed bygden. Den
gynnar en bättre miljö eftersom man inte behöver åka långt för att tanka. Nya pumpar
är dessutom försedda med gasåtervinning, vilket också gynnar miljön. Den gamla
ålderstigna anläggningen tas bort och marken runt den saneras, vilket undanröjer
risken för eventuellt framtida utsläpp.
Med en levande affär kommer även bygden att leva vidare.
Kostnader
Vi har fått en offert på ca 700 000 SEK för en ny automatstation där även sanering av
den gamla bränsleanläggningen ingår.
Tillkommer gör markarbeten runt anläggningen från ca 150 000 – 300 000 SEK.
Kostnaden kan öka om det skulle visa sig att det finns mycket förorenad jord under
den gamla anläggningen.
Intäkter
Föreningen har fått löfte ifrån Länsstyrelsen att de ska täcka 70 % av kostnaderna.
Återstående del ska täckas av bidrag och stipendier ifrån olika håll, företagssponsring
samt eget arbete.
Sponsring: Läs under fliken sponsring
Med vänlig hälsning,
Styrelsen för Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening
 
flarkeaef@flarkeby.se 
 
Ordf.
Tommy Strandberg 070-5150137
 
Kassör
Jan-Erik Hägglund 070-398 16 07
 
Sekr
Anna Hägglöf 070-229 36 36
 
Kjell Hägglund 070-546 74 22
Håkan Edin 073-035 24 88
Kenneth Strandberg 070-205 67 53
Krister Karlsson 070-341 69 90
Elisabeth Nilsson 070-259 31 97
Hans-Erik Granström 070-690 95 69

Medlemsskap

Flärke Affärscentrum ekonomiska förening.
Föreningen drivs av en styrelse men ägs tillsammans av alla andelsköpare som har enskild rösträtt i ärenden. 
Varje andel uppgår till  1.000:-. 
 
Vill du vara med ber vi dig betala insattsen på bankgiro
 nr 724-1714.
 
Glöm inte att ange avsändarens namn och adress.
Fler insattser per medlem välkomnas.
Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen.