I mitten av 50-talet började Flärkeborna fundera på att bygga en samlingslokal och i protokoll från -56 kan man läsa att tomt var utstyckad och byggnadstillstånd skulle snart vara ordnat. Tillslut, påsklördagen 1959, skedde invigningen, en pampig tillställning med underhållning. Den första stora investeringen till bygdegården var biografmaskinen och vintern mellan -59-60 var biografen igång. Bygdegården blev en angelägenhet i trakten, många eldsjälar såg till att där hölls aktiviteter såsom dans och bio. Under 70-talet infördes ett närmare samarbete mellan Bygdegårdsföreningen och Idrottsföreningen och ett generationsskifte i styrelsen ägde rum. Under 90-talet skedde en stor om- och tillbyggnad av bygdegården och en ny era med veckliga aktiviteter hade startat. Under dessa beskrivna år hade föreningarna, BGF & IF, mestadels varit männens verksamhet. Det nya milleniumet tog vid och så även kvinnorna, styrelsen fylldes på med en handfull drivande kvinnor och idag kan vi se tillbaka på, från 2000-talets första tio år, ett decenium med "Danspubar", det årliga berömda "Julbordet", "Flärkedraget" och det allra nyaste tillskottet "RockaBilly afton". 2009 firade Bygdegården 50- års jubileum och med optimism tas sikte vid ytterligare jubileumsfiranden! (Webbansvarig via Lennart Lundin)