Aktiviteter i Flärke med omnejd

Bastuflotten

Ordningsföreskrifter för Bastuflotten
i Lilla Hattsjön!


• Bokas endast av föreningsmedlem över 18 år, vilken ansvarar för bastuturen
• Max 10 personer får vistas på flotten
• Ved medtages av brukaren
• Får brukas max 6 timmar per tillfälle
• Bokning och betalning samt utlämning av nycklar och bensin sker hos;
    Lennart Lundin tel. 0663-50114, mobil 0706362496 eller
  
• Kostnad 200:- per tillfälle. 5 liter bensin ingår.
Avbokning senare än 2 dagar före bokningstillfället
   betalas.

För allas trevnad, städa bastuflotten och lämna inget skräp
efter dig.

Vi önskar Dig en trevlig och avkopplande bastutur!
Flärke IF och
Flärke Bygdegårdsförening,
gm Flärke byaråd

Hattsjö badplats