Aktuellt

BYARÅDSMÖTE onsdag 12/6 -19 kl.18:30.
På Bygdegården.
Ärende:
Planering inför Flärke Draget!

 


 

BYARÅDSMÖTE

Måndag 11 maj 2015

Klockan 18:00  På  Bygdegården

 

Ärende: Bl.a. Planering av Flärkedraget och Flärke IF:s X-tra medlemsmöte.

Styrelsen

Ordförande 

Sekreterare
Kassör
Ledamot

Vad gör byarådet?

Verkar för byns fortlevnad.

Bastuflotten (se fliken Aktiviteter)