Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

 

 

 

Ska med ideella krafter bygga ny bränsleanläggning 2012…

 

…och därmed trygga bygdens fortlevnad

 

Visst vill Ni vara med?

 

Flärke är en by med ca 300 invånare beläget drygt 4 mil norr om Örnsköldsvik och 2

mil från kusten. Medelpunkten för byn är affären som förutom att sälja dagligvaror är

ombud för apotek m.m. Den har också bensin och diesel, vilket är viktigt för att

behålla kunderna. Affärslokalen hyrs av affärsinnehavaren. Affären är mycket viktig

för samhällets fortlevnad och som en social träffpunkt.

År 2010 blev affärslokalen till salu. Eftersom det inte fanns ekonomiska möjligheter

för affärsinnehavaren att köpa lokalen, bildades Flärke Affärscentrum Ekonomiska

Förening med idag 150 medlemmar för att köpa affärslokalen, underhålla den och

hyra ut den till affärsinnehavaren.

Räddningstjänsten har dömt ut de mycket ålderstigna bränslepumparna, som är

placerade för nära byggnaden. Den ekonomiska föreningen projekterar därför en ny

bränsleanläggning med mål att anläggningen ska tas i drift hösten 2012. Bensin och

diesel från en nedgrävd tank kommer att finns till försäljning genom kortköp.

Tillgängligheten kommer att vara god med möjlighet för båda personbilar och lastbilar

att tanka. Föreningen har beviljats bygglov.

En ny bränsleanläggning innebär en fortlevnad för affären och därmed bygden. Den

gynnar en bättre miljö eftersom man inte behöver åka långt för att tanka. Nya pumpar

är dessutom försedda med gasåtervinning, vilket också gynnar miljön. Den gamla

ålderstigna anläggningen tas bort och marken runt den saneras, vilket undanröjer

risken för eventuellt framtida utsläpp.

Med en levande affär kommer även bygden att leva vidare.

 

Kostnader

 

Vi har fått en offert på ca 700 000 SEK för en ny automatstation där även sanering av

den gamla bränsleanläggningen ingår.

Tillkommer gör markarbeten runt anläggningen för ca 300 000 SEK.

Kostnaden kan öka om det skulle visa sig att det finns mycket förorenad jord under

den gamla anläggningen.

 

Intäkter

 

Föreningen har fått löfte från Länsstyrelsen att de ska täcka 70 % av kostnaderna.

Återstående del ska täckas av bidrag, stipendier, företagssponsring samt eget

arbete.

 

Sponsring

 

500 kr - Namn publiceras på hemsidan

www.flarkeby.se i minst 2 år.

1000 kr – Namn publiceras på hemsidan

www.flarkeby.se i minst 2 år.

9000 kr

Företagslogotyp/namn på digital fotoram. 5 sekunders visning / 4 minuter

per 1000 kr inne på ICA Flärke. Fortgår under 1 år.

10000 kr - Namn inkl. länk till sponsorn publiceras på hemsidan

www.flarkeby.se i

minst 2 år.

Företagslogotyp/namn på digital fotoram.5 sekunders visning / 4 minuter

inne på ICA Flärke. Fortgår under 1 år.

Skylt uppsatt på väggen, storlek 800 mm x 400 mm (skylt hålls av

sponsor) Skylt uppsatt i 5 år.

Priserna är exkl. moms.

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen för Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

 

Tommy Strandberg

 

 

070-5150137

Ordf. tommy244@telia.com

 

 

Jan-Erik Hägglund

 

 

070-398 16 07

Kassör flarke333@telia.com

 

 

Anna Hägglöf

 

 

070-229 36 36

Sekr. anna_soderkvist@hotmail.com

 

 

Kjell Hägglund

 

 

070-546 74 22

kjellh51@gmail.com

 

 

Håkan Edin

 

 

073-035 24 88

flygsjo_maskin@hotmail.com

 

 

Kenneth Strandberg

 

 

070-205 67 53

kenneth156@hotmail.se

 

 

Krister Karlsson

 

 

070-341 69 90

flarke206@telia.com

 

 

Elisabeth Nilsson

 

 

070-259 31 97

elisabeth.nilsson@ornskoldsvik.se

 

 

Hans-Erik Granström

 

 

073-274 83 65

heg2005@hotmail.com

 

Följebrev för sponsorer

 

Hjälp till att hitta sponsorer till bränsleanläggningen!

 

I kontakt med möjliga sponsorer ska informationen som beskriver projektet och vad

som erbjuds sponsorerna användas. Informationsblad finns på affären eller för

utskrift på www.flarkeby.se.

När kontakt etablerats med en sponsor och ett belopp är överenskommet skickar

föreningen en faktura till sponsorn.

Fakturan skickas av Jan-Erik Hägglund, efter att följande uppgifter skickats till honom

via e-post, flarke333@telia.com.

1. Sponsorns fullständiga adress

2. Kontaktperson på företaget

3. Kontaktperson från oss

4. Om det är ett företag, så förutsätts exkl. moms

5. Om det är en privatperson förutsätts inkl. moms.

6. Om ovanstående antagande vad gäller moms inte gäller, så markera det.

 

Med vänlig hälsning,

 

Styrelsen för Flärke Affärscentrum Ekonomiska Förening

 

Tommy Strandberg

 

 

070-5150137

Ordf. tommy244@telia.com

 

 

Jan-Erik Hägglund

 

 

070-398 16 07

Kassör flarke333@telia.com

 

 

Anna Hägglöf

 

 

070-229 36 36

Sekr. anna_soderkvist@hotmail.com

 

 

Kjell Hägglund

 

 

070-546 74 22

kjellh51@gmail.com

 

 

Håkan Edin

 

 

073-035 24 88

flygsjo_maskin@hotmail.com

 

 

Kenneth Strandberg

 

 

070-205 67 53

kenneth156@hotmail.se

 

 

Krister Karlsson

 

 

070-341 69 90

flarke206@telia.com

 

 

Elisabeth Nilsson

 

 

070-259 31 97

elisabeth.nilsson@ornskoldsvik.se

 

 

Hans-Erik Granström

 

 

073-274 83 65

heg2005@hotmail.