Melker i ute-hagen samma dag han flyttar, 10 veckor gammal
"Melker" 10 weeks old