Två systrar Idefix och Vilda 7 veckor gamla
The two sisters Idefix & Vilda 7 weeks old