Hane två har idag öppnat sina ögon på 13de dagen (Today on day 13, boy number two have open his eyes)