Hane två 12 dagar gammal men har inte öppnat sina ögon ännu ( Boy number two 12 days old and havn't open his eyes yet)