"Vehlo" och Nita Valparnas föräldrar/ Puppies parents!