Fästefolket "Pricken och Izzy"
Parade den 5 september 2009