"Kevin" Emblazy's Absolute Gold, skall flytta till Ulla, Lennart och Pointer-kompisen Dart i Luleå