Tre trötta musketörer 5.5 vecka / 3 tired Puppies 5.5 weeks old