Tik nr 1 har börjat att öppna sina ögon lite på dag 10 / Bitch-puppie nr 1 hav open her eyes a little little bit on day 10.