Pappa "Digger" blir bedömd av domaren i Avesta.
The judge look over "Daddy Digger" in Avesta