MH för Lova och Engla + Lovas 2 kull
Tankar och funderingar kring MH
Mentaliteten är något som är medfött, ett gott beteende är något som är inlärt
och något som man som hundägare i högsta grad påverkar själv.
Om en Pumi är snygg eller inte spelar inte så stor roll för de flesta, bara den ser ut som en Pumi!
Men att en hund har en god mentalitet spelar däremot en stor roll för alla!
Oavsett om man vill ha en sällskapshund, utställningshund,  tävlingshund i agility, freestyle, lydnad, eller i brukset 
så vill alla ha en god mentalitet och trevligt glatt beteende hos sin hund.

Som uppfödare anser jag att känd mentalstatus är av stor betydelse för vidare avel och därför testar jag gärna mina hundars mentalitet på Svenska brukshundklubben,(SBK), mentalbeskrivning hund (MH). Givetvis försöker jag då få med alla nya valpköpare då med.
I MH finns inget som är bra eller dåligt, vissa saker uppskattar man mer, som t.ex. att eventuella rädslor släpper och att de är skottfasta för det underlättar i vardagen. Sen är det skillnad på olika skott, åska, raketer, men som sagt skottfast underlättar även vid åska och runt nyår. Egenskaperna varierar mellan raserna, det som är "bra" på en ras kan vara "sämre" på en annan.
Att Pumi kanske inte så glatt följer med testledaren från sin ägare, det är alltså ganska rastypiskt,
men att en Pumi också är glad är alltså också rastypiskt.  

En del av beteendena en hund uppvisar är inlärda beteenden.
För att se hundens mentalitet gör man i Sverige bland annat MH (mentalbeskrivning hund).
Tyvärr är det inte lätt att få med en Pumi på MH då bruksraserna har företräde, vilket är helt naturligt.
Men som uppf. kan man försöka samla ihop ett gäng och hyra in behörig personal som utför MH.
Även SvkFUR anordnar MH ibland.
MH görs när hunden är mellan 12-18 månader, kan givetvis också göras senare i livet men då är det oftast inte hundens mentalaegenskaper man ser eller mäter utan mycket mera de inlärda beteendena
och i avelsarbetet har man då inte stor nytta av det.
Man vet lite mer om sin hund när man gjort MH vad man kanske behöver hjälpa den med och vad den faktiskt klarar av själv.
Många ägare blir överraskade av resultat och trodde kanske inte sin hund är så "tuff" som den kan vara.
Pumin är ju tyvärr också en hejare på föra oss bakom ljuset, funka det en gång kanske det gör det igen!

Mera om MH finns att läsa på SBKs hemsida (www.sbk.nu) 
Det här var lite om mina tankar och åsikter kring MH.

Lovas MH -Mental beskrivning
Lovas MH, mentalbeskrivning.
Kontakt
1a. Hälsning, en 4-a (tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök)
1b. Samarbete, en 4-a (Följer med villigt, engagerar sig i testledaren)
1c. Hantering, en 4-a (Accepterar.Svarar med kontaktbeteende)
Lek 1.
2a. Leklust, en 3-a ( Startar långsamt, blir aktiv,leker)
2b. Gripande, en 3-a (Griper tveksamt eller med framtänderna)
2c. Dragkamp, en 1-a (Griper inte)
Förföljande.
3a. Först en 3-a (startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer)
Andra gången en 4-a ( Startar med hög fart,målinriktad- bromsar in vid bytet)
3b. Gripande, första gången en 2-a (griper inte, nosar på föremålet)
Andra gången en 3-a ( griper tveksamt eller med tidsfördröjning)
Aktivitet.
4.  En 3-a (Är uppmärksam och i huvudsak lugn.Enstaka aktivetetshöjningar)
Avst. Lek
5a. Intresse, en 2-a ( Kontroll, avbrott förekommer)
5b. Hot/agg, en 1-a (visar inga hotbeteenden)
5c. Nyfikenhet, en 1-a ( går ej fram till figuranten)
5d. Leklust, en 1-a (visar inget intresse)
5e. samarbete, en 1-a ( visar inget intresse)
Överraskning.
6a. Rädsla, en 4-a ( flyr högst 5 m.)
6b. Hot/agg, en 1-a ( visar inga hotbeteenden)
6c. Nyfikenhet, en 1-a (går fram efter det overallen lagts ner)
6d. Kvarstående rädsla, en 1-a ( ingen tempoförändring eller undanmanöver)
6e. Kvarstående intresse, en 2-a (stannar upp eller luktar /tittar på overallen vid 1 tillfälle)
Ljudkänsl.
7a. Rädsla, en 3-a ( gör undanmanöver utan vända bort blicken)
7b. Nyfikenhet, en 3-a ( går fram till skramlet när föraren står bredvid)
7c. Kvarstående rädsla, en 2-a ( liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna)
7d. Kvarstående intresse, en 1-a ( visar inget intresse)
Spöken.
8a. Hot/agg, en 3-a ( visar flera hotbeteenden under längre tid)
8b. Kontroll, en 3-a ( Kontrollerar och /eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena alt. ett spöke hela sträckan.)
8c. Rädsla, en 5-a (backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt. flyr.)
8d. Nyfikenhet, en 1-a ( Går fram till figuranten när föraren tagit av figuranten huvudbonaden. Alt. går inte fram i tid.)
8e. Kontakt, en 1-a (avvisar eller undviker kontaktförsök. Alt. går inte farm i tid.)
Lek 2.
9a. Leklust, en 3-a ( startar långsamt, blir aktiv. leker.)
9b. Gripande, en 1-a (griper inte)
Skott.
Skottberörd.
(Alt. föraren avbryter, vilket jag gjorde efter första skottet.)
Vill inte ha henne rädd igen, vilket hon inte är utan berörd
 
Jag och Lova, dock ej när vi gjorde MH utan när Lova blev BIG 3, SKK-INT. - 2005 för domare Moa Persson
Englas MH - 2007
http://galleri.vovve.info/gallery.asp?a=txQEiUwpoA&page=gallery&gid=3115
På länken ovan är det foto på Engla och hennes kullbror Z när de var och gjorde MH på Jönköping's Bh.-kl. 20 Oktober 2007.
Kontakt:
1a. Hälsning 3
Accepterar kontakt utan att besvara.
Drar sig inte undan.
1b. Samarbete 3
Följer med men inte angagerad i testledaren.
1c. Hantering 2
Undviker, drars sig undan
eller sök hos föraren.
Lek 1
2a. Leklust 3
Startar långsamt, blir aktiv, leker.
2b. Gripande 3
Griper tveksamt eller med framtänderna
2c. Dragkamp 1
Griper inte.
Förföljande
3a. en 1-a
Startar inte
3a. en 2-a
Startar, men avbryter
Gripande
3b. en 1-a
Nonchalerar föremålet.
Alt. springer inte fram.
3b. en 1-a
4 Aktivitet
en 3-a
Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivetshöjningar.
Avst. Lek
5a. Intresse 3
Intresserad,
följer figuranten utan avbrott
5b. Hot/agg 1
Visar inga hotbeteenden.
5c. Nyfikenhet 1
Går ej fram till figuranten.
5d. Leklust 1
Visar inget intresse
5e. Samarbete 1
Avst. Lek
5a. Intresse 3
Intresserad,
följer figuranten utan avbrott
5b. Hot/agg 1
Visar inga hotbeteenden.
5c. Nyfikenhet 1
Går ej fram till figuranten.
5d. Leklust 1
Visar inget intresse
5e. Samarbete 1
Visar inget intresse
Överraskn.
6a. Rädsla 2
Hukar sig o stannar
6b. Hot/agg 1
Visar inga hotbeteenden
6c. Nyfikenhet 3
Går fram till overallen
när föraren står bredvid.
6d. Kvarståend rädsla 1
Ingen tempoförändring
eller undanmanöver
6e. Kvarst. intresse 2
Stannar upp. Luktar eller tittar
på overallen vid minst 1 tillfälle.
Ljudkänsl.
7a. Rädsla 3
Gör undanmanöver
uatn vända bort blicken
7b. Nyfikenhet 3
Går fram till skrammlet
när föraren står bredvid
7c. Kvarst. rädsla 1
Ingen tempoförändring
eller undanmanöver
7d. Kvarst. intresse 1
Visar inget beteende
Spöken
8a. Hot/agg 2
Visar enstaka hotbeteenden.
8b. Kontroll 4
Kontrollerar och/eller handlar
mot båda spökena. Kortare avbrott.
8c. Rädsla 2
Uppehåller sig i huvudsak framför
eller bredvid föraren.
Växlar mellan flyktstart ller kontroll.
8d. Nyfikenhet 1
Går fram till fig. är föraren taget av
figgen huvudbonaden.
8e. Kontakt 2
Accepterar kontaktenfrån fig.
utan att besvara den.
Lek 2
9a .Leklust 2
 Leker inte, men visar intresse
9b Gripande 3
Griper tveksamt eller med farmtänder.
Skott
en 1-a
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll
och sedan helt oberörd
Engla med testledaren på MH
MH 11 Oktober 2008, Lova+Chakkos kull
MH-resultat

e: Arbetsmyrans Canon Compis  "Chakko"  S44319/2005

u: LP:I. NorduCH. KBVH-05  Cha-Cha  "Lova"    S19996/2004

Testdatum: 11 Oktober 2008
Mustang Cobra
Lotus Elise
13-3-09
Puma Avanti
Mercedes Julia
Triumph Gloria
1a) kontakt hälsning
4
3 
3
4
3
1b) kontakt samarbete
2
3
2
3
3
1c) kontakt hantering
2
3
1
4
2
2a) lek 1 leklust
4
1
4
4
4
2b) lek 1 gripande
4
1
4
4
4
2c) lek 1 dragkamp
1
1
1
4
3
3a) förföljande
4,1
2,1
2,3
2,4
3,2
3b) gripande
2,1
1,1
1,1
1,5
1,1
4) aktivitet
3
2
4
4
4
5a) avst. lek intresse
3
3
2
2
2
5b) avst. lek hot/agg
1
5
1
2
1
5c) avst. lek nyfikenhet
5
1
1
1
1
5d) avst. lek leklust
2
1
1
1
1
5e) avst. lek samarbete
1
1
1
1
1
6a) överasknig rädsla
2
3
3
3
2
6b) överaskning hot/agg
1
3
1
1
1
6c) överaskning nyfikenhet
4
1
4
4
2
6d) överaskning kvarstående rädsla
1
2
2
1
3
6e) överaskning kvarstående intresse
1
1
2
2
2
7a) ljudkänsl. rädsla
3
3
3
3
2
7b) ljudkänsl. nyfikenhet
3
2
5
3
2
7c) ljudkänsl. kvarstående rädsla
1
1
2
1
3
7d) ljudkänsl. kvarstående intresse
1
1
2
2
2
8a) spöken hot/agg
3
3
3
3
1
8b) spöken kontroll
5
3
4
4
2
8c) spöken rädsla
1
3
2
2
4
8d) spöken nyfikenhet
3
2
1
5
1
8e) spöken kontakt
3
3
2
4
3
9a) lek 2 leklust
4
1
4
4
4
9b) lek 2 gripande
4
1
4
4
3
10) skott
1
3
2
1
1
Lotus Elise "Lotus", Puma Avanti "Tova", Mustang Cobra "Mysco", Triumph Gloria "Tova" och Mercedes Julia "Julia".
Cezars MH 11/10-2008
MH för Oviksfjällens Robin,  "Cezar", 
beskrivare Gullan Sannum. Varberg BK. 11_10-2008
http://galleri.vovve.info/gallery.asp?a=txQEiUwpoA&page=gallery&gid=8553
http://galleri.vovve.info/gallery.asp?a=txQEiUwpoA&page=gallery&gid=8561

Kontakt
1a. Hälsning, en 3-a (Accept. kontakt utan besvara.Drar sig inte undan)
1b. Samarbete, en 1-a (Följer inte med trots några försök. Alt. provas inte detta moment)
1c. Hantering, en 3-a (Accepterar hantering)
Lek 1.
2a. Leklust, en 2-a (Leker inte men visar intresse )
2b. Gripande, en 1-a (Griper inte)
2c. Dragkamp, en 1-a (Griper inte)
Förföljande.
3a. Först en 1-a (Startar inte)
Andra gången en 1-a (Startar inte )
3b. Gripande, första gången en 1-a (Nonchalerar föremålet)
Andra gången en 1-a (alt. springer inte fram )
Aktivitet.
4.  En 3-a (Är uppmärksam och i huvudsak lugn.Enstaka aktivetetshöjningar)
Avst. Lek
5a. Intresse, en 2-a ( Kontroll, avbrott förekommer)
5b. Hot/agg, en 1-a (visar inga hotbeteenden)
5c. Nyfikenhet, en 1-a ( går ej fram till figuranten)
5d. Leklust, en 1-a (visar inget intresse)
5e. samarbete, en 1-a ( visar inget intresse)
Överraskning.
6a. Rädsla, en 3-a (Gör undanmanöver utan väbda bort blicken) 
6b. Hot/agg, en 2-a ( Visar enstaka hotbeteenden)
6c. Nyfikenhet, en 3-a (går fram när föraren står bredvid)
6d. Kvarstående rädsla, en 3-a (båge eller tempoväxling vid 1-a passagen, minskat utslag vid 2-a )
6e. Kvarstående intresse, en 2-a (stannar upp eller luktar /tittar på overallen vid 1 tillfälle)
Ljudkänsl.
7a. Rädsla, en 2-a ( Hukar sig och stannar)
7b. Nyfikenhet, en 5-a ( Går fram till skramlet utan hjälp 
7c. Kvarstående rädsla, en 3-a ( liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna, minskat utslag vid 2-a)
7d. Kvarstående intresse, en 2-a ( stannar upp, luktar eller tittar vid 1 tillfälle)
Spöken.
8a. Hot/agg, en 2-a (Visar enstaka hotbeteenden )
8b. Kontroll, en 4-a (Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. kortare avbrott )
8c. Rädsla, en 2-a (Uppehåller sif framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.)
8d. Nyfikenhet, en 1-a ( Går fram till figuranten när föraren tagit av figuranten huvudbonaden. Alt. går inte fram i tid.)
8e. Kontakt, en 3-a (Besvarar kontakten från figuranten)
Lek 2.
9a. Leklust, en 2-a ( Leker inte men visar intresse)
9b. Gripande, en 1-a (griper inte)
Skott.2  ( avtagande kontrollerar under lek, därefter oberörd)


Cezar och jag kampar.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

05.01 | 14:22

Hej köper en pumi är utbildad hundinstruntör

...
29.09 | 13:03

Är så nyfiken på denna ras. Undrar om den skulle passa som besöks och terapihund?

...
23.11 | 15:44
Förstasidan har mottagit 3
09.12 | 15:48
Att leva med Pumi har mottagit 4
Du gillar den här sidan