HCM

Zlatan har också gjort ett extra test pga parningar:

2017-02-10 professor Jens Häggström, SLU Uppsala

Zlatan har tillsammans med sin bror Zenit testats utan anmärkning för HCM:

2016-05-27 av leg vet Ingrid B. Ljungvall, SLU Uppsala

2014-03-28 av leg vet Anna Rave, Bagarmossens, Stockholm

2012-07-17 av leg vet Ulrik Westrup, verksam vid Veterinärhögskolan i Köpenhamn.

 

FIV och FeLV

Zlatan testades i 2012, 2014 utan anmärkning för FIV feline immunodeficiency virus och FeLV feline leukemia virus.

B-blod

Ej b-blodsbärare

Colorpoint

Ej bärare av Colorpointgenen

PK

PK testad: normal